Middeleeuwse stad

Middeleeuwse stad

Leiden in de Middeleeuwen In de 9e eeuw wordt voor het eerst een nederzetting vermeld met de naam “drie Leithen”, wat “drie wateren” betekent. Die drie wateren, Rijn, Vliet en Mare, vormen een strategische locatie voor een nederzetting. Op ’t Hogeland, tussen twee...
Beleg en Ontzet

Beleg en Ontzet

Beleg en ontzet van Leiden In de 16e eeuw is Nederland onderdeel van het Habsburgse Rijk. Maar de Reformatie krijgt vaste voet aan de grond. Mede daardoor ontstaat de behoefte zich los te maken uit de greep van de katholieke Philips II. De Tachtigjarige Oorlog breekt...
Gouden Eeuw in Leiden

Gouden Eeuw in Leiden

Gouden eeuw in Leiden Leiden kent eind 16 e eeuw en in de eerste helft van de 17e eeuw een enorme bevolkingsgroei. Deze groei is toe te schrijven aan de toestroom van immigranten na het beleg en ontzet van Leiden (1574). Dan krijgt de lakennijverheid nieuw leven...
Pilgrim Fathers

Pilgrim Fathers

Pilgrim Fathers – Pilgrims Talloze nationaliteiten zoeken hun toevlucht in de stad Leiden. Onder hen bevindt zich een groepje geloofsvluchtelingen uit Engeland. De Pilgrims of Pilgrim Fathers, zoals ze later genoemd zullen worden. Nadat ze toegang tot Amsterdam...
Schilders in Leiden

Schilders in Leiden

Schilders in Leiden Schilders in Leiden De weelde van de 17e-eeuwse Hollandse schilderkunst is over de hele wereld bekend. Ook Leiden herbergde vele beroemde namen. De bekendste is ongetwijfeld Rembrandt van Rijn, die hier in 1606 geboren werd. Rembrandt groeit op in...